Advies, Rechtshulp en Vergunningmanagement

De besluitvorming rondom ruimtelijke projecten wordt vaak beheerst door belangentegenstellingen. Kennis van het ruimtelijk bestuursrecht en ervaring met juridische (waaronder gerechtelijke) procedures is onontbeerlijk indien u uw belangen goed beschermd wenst te zien.

Advies en Rechtshulp

Wij kunnen namens u onderhandelingen voeren om toestemming te krijgen voor uw project, over aan- en verkoop van gronden of (plan)schade.Wij kunnen verder uw belangen verdedigen in de vaak complexe juridische procedures rondom bestemmingsplannen, omgevings- en andere vergunningen. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van zienswijzen en bezwaarschriften, verzoeken om voorlopige voorzieningen en het voeren van beroeps- en hoger beroepsprocedures bij rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In al deze procedures kunnen wij u vertegenwoordigen.

Vergunningmanagement

Bij vrijwel ieder ruimtelijke project worden de ontwikkelende partijen geconfronteerd met een veelvoud aan ruimtelijke-, bouw-, milieu- en natuurbeschermingswetgeving. Dit betekent bijna altijd dat een groot aantal vergunningen, ontheffingen en procedures noodzakelijk zijn. Wij kunnen u van dienst zijn door de aanvraag, procedurele begeleiding en tijdige afgifte van deze besluiten te coördineren en te bewaken.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.