Ruimtelijke onderbouwingen

Een burger gaat een woning bouwen. Een agrarisch bedrijf wil een nieuwe stal bouwen. Een projectontwikkelaar wenst een nieuw woongebied te realiseren. Voorbeelden van ruimtelijke (bouw)projecten die vaak niet passen binnen de geldende bestemmingsplannen.

Een omgevingsvergunning en een ruimtelijke onderbouwing maken vooral een snelle realisatie van uw bouwplan mogelijk. Hoofdregel is dat een (bouw)project moet voldoen aan het bestemmingsplan. Is dat niet het geval dan kan er in principe geen omgevingsvergunning worden afgegeven. Dat is pas mogelijk nadat het bestemmingsplan is aangepast.

De gemeente kan besluiten om op korte termijn toch mee te werken aan het (bouw)project door het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan. Een dergelijke omgevingsvergunning moet een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ bevatten.

De ruimtelijke onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing is een rapport waarin de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een bouwproject door ons wordt onderzocht. Als uit een ruimtelijke onderbouwing blijkt dat een bouwproject ruimtelijk gezien mogelijk is, kan een omgevingsvergunning worden verleend. Met deze vergunning mag afgeweken worden van het geldende bestemmingsplan en kan het betreffende bouwproject alsnog gerealiseerd worden.

Onze expertise

Wij stellen op jaarbasis tientallen ruimtelijke onderbouwingen op voor onze klanten en hebben daardoor een grote mate van ervaring opgebouwd met dit product.

Wilt u meer informatie over onze ruimtelijke onderbouwingen, neem dan contact met ons op.